2021

Svi zajedno
za Kutinu

#sadjebitno

Zašto sam se opet

kandidirao?

Ponovno se kandidiram za gradonačelnika Kutine jer sam dokazao da, u zajedništvu s našim sugrađanima, moj tim i ja možemo uspješno razvijati našu Kutinu. Od 2017. do danas, Kutina je krenula naprijed. Radi se na mnoštvu projekata što vide svi naši sugrađani svakodnevno diljem grada. Najviše me raduje povratak povjerenja u gradsku upravu i odnos koji smo uspostavili s našim sugrađanima.

Bez njihove podrške projekti se ne bi mogli realizirati i nikada ih ne izostavljam kao ključan faktor razvoja našega grada. Znam da možemo još bolje i još više. Vjerujem kako su se moji sugrađani uvjerili da sve što radimo radimo za dobrobit Kutine i njihovo ponovno povjerenje sada tražim na temelju rezultata koji su vidljivi i opipljivi.

potpis

Što smo

radili od

2017 - 2021?

Poticanje gospodarstva i gospodarska obnova – 3.167.596,33 kuna za zapošljavanje/samozapošljavanje, opremu i ulaganje u turističku infrastrukturu

U posljednje četiri godine sva pažnja Grada Kutine okrenuta je gospodarskoj obnovi i revitalizaciji poslovnih aktivnosti. Kroz razne programe poticanja poduzetništva, zapošljavanja, samozapošljavanja, subvencioniranjem kredita na određenoj razini Grad Kutina nastoji pomoći u svakom trenutku. Pozitivna poslovna klima nešto je što svakako pomaže u realizaciji poduzetničkih ideja.

Novo dječje igralište u Kutinskoj Slatini

U Kutinskoj Slatini sredinom 2020. godine izgrađeno je dječje igralište u vrijednosti od 500.00,00 kuna. Nositelj projekta je Grad Kutina, a sufinanciran je sredstvima Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj i sredstvima Republike Hrvatske u iznosu od 355.950,00 kuna.

Izgradnja društvenog doma Banova Jaruga

Ravnomjeran razvoj grada, revitalizacija prigradskih i gradskih naselja te povećanje broja zaposlenih krajnji su cilj naših projekata, pa će u vidu toga najveće prigradsko naselje na istoku grada Banova Jaruga 2021. dobiti novi društveni dom. Takav bi prostor pomogao u revitalizaciji naselja i poboljšanja standarda života djeci i odraslima te im omogućio održavanje niza kulturnih i društvenih sadržaja.

Energetske obnove škola i vrtića vrijedne 20,7 mil kuna

Od 2017. godine energetski su obnovljene četiri osnovne škole i dva objekta vrtića na području Kutine i Banove Jaruge za čiju se obnovu ukupno potrošilo 20,7 milijuna kuna. Energetski su obnovljeni OŠ Stjepana Kefelje, OŠ Banova Jaruga, dvije zgrade u OŠ Mate Lovraka te područni objekti vrtića „Neven“ i „Maslačak“. U energetsku obnovu OŠ Stjepana Kefelje uloženo je najviše sredstava, oko 9 milijuna kuna – obnovio se krov, fasada, rasvjetna tijela, novi mali kolektor za potrošnju vode, zamijenjena je stolarija.

Moslavina kao turistički brend - udruživanjem do prepoznatljivosti

Gradonačelnici i načelnici regije Moslavina iskazali su želju i za projektnim udruživanjem turističkih zajednica, koju je prepoznalo Ministarstvo turizma i sporta, a u 2021. godini očekuje se odluka Ministarstva oko ove inicijative. Dosadašnja višegodišnja suradnja i volja zajedničkog okupljanja gradonačelnika i načelnika regije Moslavine s punim pravim budi optimizam i vjeru u budućnost Moslavine kao turističke regije.  Projekt brendiranja realizirat će se tijekom 2021. godine u sklopu međuteritorijalnog projekta suradnje u vrijednosti 1.221.500,00 kn koji LAG Moslavina provodi s još pet LAG-ovih partnera u suradnji s lokalnim turističkim zajednicama.

#sadjebitno #svizajednozakutinu #zlatkobabic2021

WhatsApp Image 2021-04-20 at 09.00.48
WhatsApp Image 2021-04-20 at 09.00.59
WhatsApp Image 2021-04-20 at 08.47.50
WhatsApp Image 2021-04-20 at 08.47.51 (1)
WhatsApp Image 2021-04-20 at 09.12.47
WhatsApp Image 2021-04-20 at 09.14.23